Slėginiai indai


Projektuojame, gaminame ir montuojame plieninius įvairios talpos slėginius indus, požeminius ir antžeminius rezervuarus,  reaktorius, šilumokaičius, garo perkaitintuvus, kolektorius, deaeratorius, amoniako atskirtuvus bei kitos paskirties indus, pagal slėginių įrenginių direktyvą PED 2014/68/EU, EN, ASME bei kitus norminius dokumentus.

Kaip gamintojas, prisiimame atsakomybę už savo pagaminto slėginio indo konstrukcijos tinkamumą, jo stiprio skaičiavimą ir medžiagos parinkimą, pagaminimo kokybę ir atitikties įvertinimo procedūrų atlikimą pagal galiojančių techninių reglamentų ir darniųjų standartų reikalavimus.

Mūsų pagamintus slėginius indus sėkmingai eksploatuoja didžiosios šalies pramoninės įmonės.
 
Lifosa, 2013 Pressure vessel, 2014 Lifosa, 2018